NAJAM

Period najma (isključivo u paketu)sezonski.

6mj 500eur
7mj 850eur
8mj 850eur
9mj 500eur

Način plaćanja

Obročno:
01.06 – 1350eur
01.08 – 1350eur

Jednokratno:
01.06 – 2300eur

Pogodnosti:

Korisnici najma u slučaju odluke o kupnji, nakon isteka ugovora o najmu dobivaju pogodnosti da im se 45% najma odbiva od osnovne cijene električne rikše.